پرفروش ترین محصولات

تابلو فرش 

نمایش 1 - 44 از 44 آیتم
 • تابلو فرش و رنگ روغن ملکه
  2,400,000 تومان موجود
  تابلو فرش و رنگ روغن ملکه  تابلو ملکه ترکیب نقاشی رنگ و روغن ورق طلا و فرش دستبافت ابعاد تابلو فرش و رنگ روغن ملکه  : بدون قاب:90*90 سانتی متر نوع قاب: pvcمدرن موجود در 4 طرح متفاوت ( طرح ها در اسلاید ها )
 • تابلو فرش آنتیک کد 100
  1,750,000 تومان موجود
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :49 در 54 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : ۱۰۰ سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سرابند - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک اراک
  750,000 تومان موجود
  تولید ایران ابعاد:۴۰*۵۵ محل بافت :اراک تار و پود :پنبه قدمت:۱۰۰ سال
 • تابلو فرش آنتیک مشک آباد
  1,450,000 تومان موجود
  تولید ایران ابعاد:۵۰*۵۰ محل بافت : مشک آباد تار و پود :پنبه قدمت:۱۰۰ سال
 • تابلو فرش آنتیک بختیار کد 139
  1,100,000 تومان موجود
  تولید ایران ابعاد:۷۰*۴۵ محل بافت : هنگون بختیار تار و پود :پنبه قدمت:۱۱۰ سال
 • تابلو فرش آناهیتا
  2,550,000 تومان موجود
  تابلو دکوراتیو ترکیب نقاشی ورنگ روغن و فرش دستبافت فرش استفاده شده ساروق اراک قدمت فرش 40 سال ابعاد تابلو فرش آناهیتا بدون قاب :100*70 سانتی متر نوع قاب تابلو فرش آناهیتا : pvc   مدرن
 • تابلو فرش آنتیک کد 105
  1,800,000 تومان موجود
  تابلو فرش آنتیک عرسین 105 ابعاد قاب : 50*49 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 110 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سلطان آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 159
  1,700,000 تومان موجود
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب : 64*44 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت تابلو فرش عرسین : 120 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : برچالو - همدان تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 503
  1,990,000 تومان موجود
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب : 62*59 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت تابلو فرش ایرانی : 140 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سلطان آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 171
  2,200,000 تومان موجود
  تابلو فرش آنتیک عرسین با قیمت عالی ابعاد قاب : 55*40 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 110 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : مشک آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 108
  2,500,000 تومان موجود
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب : 40*80 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت  : 120 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : میشن - ملایر تولید : کشور ایران 
 • تابلو دکوراتیو رقص خیال
  3,900,000 تومان موجود
  تابلو رقص خیال: ترکیب نقاشی رنگ و روغن و فرش دستبافت فرش استفاده شده فرش دستبافت نایین 4لا)ریزبافت ترین فرش نایین( و چله ابریشم با قدمت 50 سال ابعاد بدون قاب: 100*70 سانتی متر نوع قاب: pvc مدرن
 • تابلو فرش آنتیک کد ۸۳
  950,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب تابلو فرش آنتیک کد ۸۳ :۴۹*۳۴ سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت تابلو فرش : ۱۰۰ سال تار و پود تابلو فرش : پنبه  محل بافت تابلو فرش : مشک آباد - اراک تولید تابلو فرش : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 123
  1,900,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب تابلو فرش آنتیک : 47*72 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمتتابلو فرش آنتیک : ۱۰۰ سال تار و پود تابلو فرش : پنبه  محل بافت : محلات - اراک تولید تابلو فرش آنتیک  : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 110
  2,200,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :40 در 80 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 130سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سامان - بختیار تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 111
  2,200,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :40 در 80 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 130سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سامان -  بختیار تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 117
  1,800,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :57 در 57 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 110سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سلطان آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 74
  750,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :30 در 60 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 120 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : ملایر- همدان تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 87
  950,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :54 در 44 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 110سال تار و پود : پنبه  محل بافت : تبریز تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 25
  800,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :51 در 41 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : ۱۰۰ سال تار و پود : پنبه  محل بافت :ملایر تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 104
  1,250,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :50 در 47 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 110 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سنقر کلیایی - کرمانشاه تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 85
  490,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :44 در 39 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : ۱۰۰ سال تار و پود : پنبه  محل بافت : مشک آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 115
  1,900,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :53 در 76 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 120سال تار و پود : پنبه  محل بافت : مشک آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 119
  1,950,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :57 در 87  سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : ۱۰۰ سال تار و پود : پنبه  محل بافت : مشک آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 167
  2,200,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :65 در 70سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : ۱۰۰ سال تار و پود : پنبه  محل بافت : محلات - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 102
  1,350,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :50 در 55سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : ۱۰۰ سال تار و پود : پنبه  محل بافت : ساروق - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 156
  1,850,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :49 در 64 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت :110سال تار و پود : پنبه  محل بافت : مشک آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 107
  1,600,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :60 در 66  سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 120 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سلطان آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 56
  1,850,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :75 در 45 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 120 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : سلطان آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک کد 171
  1,800,000 تومان موجود نیست
  تابلو فرش آنتیک عرسین  ابعاد قاب :55 در 40 سانتی متر تیکه فرشی که در تصویر مشاهده میکنید قدمت دار است  قدمت : 110 سال تار و پود : پنبه  محل بافت : مشک آباد - اراک تولید : کشور ایران 
 • تابلو فرش آنتیک محلات
  1,900,000 تومان موجود نیست
  تولید ایران ابعاد:۴۷*۷۱ محل بافت :اراک و محلات تار و پود :پنبه قدمت:۱۰۰ سال
 • تابلو فرش آنتیک سلطان آباد
  850,000 تومان موجود نیست
  تولید ایران ابعاد:۳۹*۴۴ محل بافت : مشک آباد تار و پود :پنبه قدمت:۱۰۰ سال
 • تابلو رقص سماع
  1 دیدگاه
  2,950,000 تومان موجود نیست
  ترکیب نقاشی رنگ و روغن،ورق طلا و فرش دستبافت فرش استفاده شده فرش بختیاری با قدمت ۸۰ سال می باشد. ابعاد بدون قاب: ۹۰×۹۰ سانتی متر مربع نوع قاب:مدرن  pvc
 • تابلو ملکه تاجدار زمینه سرمه ای
  2 دیدگاه
  1,950,000 تومان موجود نیست
  ترکیب نقاشی رنگ و روغن،ورق طلا و فرش دستبافت فرش استفاده شده ترنج فرش بیجار تمام پشم با قدمت بین ۵۰ تا ۶۰ سال می باشد. ابعاد بدون قاب:۹۰×۹۰ سانتی متر مربع جنس قاب: مدرن pvc
 • تابلو احساس
  2,750,000 تومان موجود نیست
  ترکیب نقاشی رنگ و روغن،ورق طلا و فرش دستبافت. فرش استفاده شده فرش جوشقان با قدمت ۸۰ سال می باشد. ابعاد بدون قاب: ۱۰۰×۷۰ سانتی متر مربع نوع قاب :مدرن pvc
 • تابلو نقاب
  2,350,000 تومان موجود نیست
  ترکیب نقاشی رنگ و روغن،ورق طلا و فرش دستبافت فرش استفاده شده فرش دستبافت شهرکرد با قدمت ۳۰ سال می باشد ابعاد بدون قاب:۸۰×۸۰ سانتی متر نوع قاب:مدرنpvc
 • تابلو سکوت
  1,450,000 تومان موجود نیست
   نقاشی رنگ و روغن،ورق طلا و فرش دستبافت فرش استفاده شده فرش بیجار تمام پشم با قدمت ۵۰ تا ۶۰ سال میباشد. ابعاد بدون قاب:۵۰×۷۰ سانتی متر نوع قاب:مدرنpvc
 • تابلو رها
  2,580,000 تومان موجود نیست
  نقاشی رنگ و روغن و فرش دستبافت فرش استفاده شده فرش نایین،پشم و ابریشم با قدمت ۵۰ سال می باشد. ابعاد بدون قاب ۸۰×۸۰ سانتی متر نوع قاب: مدرنpvc
 • تابلو ملکه تاجدار زمینه کرم
  1,950,000 تومان موجود نیست
  ترکیب نقاشی رنگ و روغن،ورق طلا و فرش دستبافت فرش استفاده شده فرش دستبافت ۹لا نایین پشم و ابریشم  و کاملا نو میباشد. ابعاد بدون قاب:۹۰×۹۰ سانتی متر مربع جنس قاب: مدرن pvc
 • تابلو غرور
  2,670,000 تومان موجود نیست
  ترکیب نقاشی رنگ و روغن ورق مس و فرش دستبافت فرش استفاده شده فرش دستبافت نایین ۹لا پشم و ابریشم و کاملا نو میباشد. ابعاد بدون قاب:۱۰۰×۷۰ مدرنpvc:نوع قاب
 • تابلو ملکه تاجدار زمینه زرشکی
  2,200,000 تومان موجود نیست
    ترکیب نقاشی رنگ و روغن،ورق طلا و فرش دستبافت فرش استفاده شده فرش دستبافت نایین ۴لا (ریز بافت ترین فرش نایین) و چله ابریشم با قدمت ۵۰ سال میباشد. ابعاد بدون قاب:۹۰×۹۰ مدرنpvc:نوع قاب
 • فرش ماشینی طرح سال گاو
  150,000 تومان موجود نیست
  جنس تابلو فرش دیواری :ماشینی_چاپی ابعاد تابلو فرش دیواری :۲۰*۲۰ سانتی متر این تابلو فرش دیواری دارای نماد های هفت سین همچون سیب،سنبل میباشد. این محصول را میتوانید به عنوان هدیه سال نو دهید چرا که نماد گاو ،نماد موفقیت میباشد.
 • تابلو فرش دکوراتیو رقصنده
  2,850,000 تومان موجود نیست
  ترکیب نقاشی رنگ و روغن ورق طلا و فرش دستبافت نایین ۹لا، پشم و ابریشم، گل ابریشم ابعاد بدون قاب کاربرد تابلو فرش دکوراتیو رقصنده : ۱۰۰×۷۰ سانتی متر نوع قاب : مدرن pvc
 • تابلو فرش دکوراتیو گندم
  3,300,000 تومان موجود نیست
  ترکیب نقاشی رنگ و روغن ورق طلا و فرش دستبافت نایین ۶لا ،پشم و ابریشم، گل ابریشم، قدمت فرش : ۴۰ سال ابعاد بدون قاب:۹۰×۹۰ نوع قاب : مدرن pvc
نمایش 1 - 44 از 44 آیتم

کد QR

منو